Odstąpienie od Rejestracji, reklamacje.

Rejestrującemu udział w Konferencji przysługuje prawo rezygnacji z udziału.
Rezygnację należy zgłaszać mailowo na adres: zapisy@slowomezczyzny.pl.

  • Rezygnacja na 2 tygodnie (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot poniesionej opłaty (bądź zaliczki) w całości.
  • Rezygnacja na tydzień (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot poniesionej opłaty (bądź zaliczki) pomniejszonej o 10 zł (koszty manipulacyjne).
  • Rezygnacja na 3 dni (lub więcej) przed konferencją umożliwia zwrot poniesionej opłaty (bądź zaliczki) pomniejszonej o 20 zł (koszty manipulacyjne).
  • Rezygnacja na mniej niż 3 dni przed konferencją umożliwia zwrot poniesionej opłaty pomniejszonej o 30 zł (koszty zaliczki).

Zwroty realizowane są z zasady tym samym kanałem, co płatność chyba, że strony postanowią inaczej.

Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: organizator@slowomezczyzny.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *