Organizatorzy

m_logo_mezczyzni net_wzórMężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.
To mężczyźni, którzy:

  • szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”.  (Jer 29,13)
  • starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów.  (Łk 22,25n)
  • trwają w Bożej mocy  (J 15)
  • odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Życie Mężczyzny Świętego Józefa opiera się na zobowiązaniach wynikających z Programu 72h do Zmartwychwstałego Życia.


 

 

LogoCHEFSIBAWspólnota “Chefsiba” to już ponad sto osób połączonych pasją życia wiary w Jezusa Chrystusa, odkrywania rzeczywistości Królestwa Bożego i budowania Kościoła. To Bóg sprawia, że chce się nam żyć, działać dla dobra innych, przezwyciężać okoliczności, rozwijać się… Małżeństwa, rodziny, “single”, studenci, seniorzy, nastolatkowie i dzieci: spotykamy się razem, czerpiąc z energii młodszego pokolenia i życiowego doświadczenia osób starszych. Pomagamy w budowaniu osobistej więzi z Bogiem i odkryciu swojego miejsca w Kościele: tam, gdzie sięgają duchowe korzenie każdego z członków Wspólnoty.  Ponieważ “Chefsiba” to wspólnota katolicka otwarta na ekumenizm, tworzą ją katolicy i niekatolicy. W codziennym działaniu koncentrujemy się na wspólnych głównych prawdach chrześcijańskich, szanując wzajemnie różnice kultury i przekonań innych środowisk naszej wiary. Jezus pozwala nam być i działać razem, a jednocześnie być wiernym temu obszarowi Kościoła, w którym Bóg każdego z nas postawił. Opiekę duszpasterską nad Wspólnotą sprawują księża orioniści: ks. prowincjał Antoni Wita FDP oraz ks. Piotr Jasek FDP.


LOGOgalilea

Przymierze Mężczyzn „BRACIA ZMARTWYCHWSTANIA” powstało w 2000 roku przy Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. Jest to pierwsza tego typu ponad-wspólnotowa inicjatywa w polskim Kościele Katolickim skierowana wyłącznie do mężczyzn. Jej celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego życia i posługi w rodzinie, Kościele i świecie. Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie. Przymierze jest otwarte dla wszystkich mężczyzn i gromadzi obecnie wiele osób w różnych częściach Polski.

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie prawie 2 000 członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia). Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat).

Podstawowym miejscem spotkań są Domy Zmartwychwstania – małe grupy ewangelizacyjne w prywatnych domach animatorów, gdzie spotyka się ok. 5-10 osób na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu Słowa Bożego, a także dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary i problemami dnia codziennego. Posiadamy obecnie ponad 180 Domów Zmartwychwstania.

www.galilea.pl i www.warszawa.galilea.pl

 


 

PrzymierLogo-PrzymierzeWojownikówze Wojowników to wspólnota mężczyzn. Opiera się na 4 Prawdach Wojownika. Wspólnota mężczyzn daje przestrzeń dla rozwoju. PW to męska przyjaźń, męska duchowość i męska walka. Dziś nie musimy walczyć mieczem, ale to nie oznacza, że w naszym życiu nie ma już przestrzeni na walkę. Musimy walczyć o wiarę, rodzinę, wartości, o swoją męskość. Te walki musimy podejmować każdego dnia.  Bycie Wojownikiem to życie wartościami, stawianie sobie konkretnych wyzwań, to bycie odpowiedzialnym za tych, którzy zastali nam powierzeni, to nauka bycia mężczyzną od naszego Mistrza.
Mężczyzna potrzebuje do rozwoju innych mężczyzn. Formacja w PW skupiona jest na przestrzeni wiary, dojrzewania i wzrostu do bycia mężem i ojcem. Spotykamy się raz w miesiącu na wspólnej konferencji i Eucharystii oraz dwa razy w miesiącu w małych grupach formacyjnych.

Nasz herb przedstawia tarczę, w którą wpisany jest krzyż. Przy każdym z ramion krzyża wpisany jest symbol jednej z czterech prawd Wojownika.
I PRAWDA WOJOWNIKA: WOJOWNIK UCZY SIĘ OD SWOJEGO MISTRZA I GO NAŚLADUJE
II PRAWDA WOJOWNIKA: WOJOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNYM I ZAANGAŻOWANYM MĘŻEM I OJCEM
III PRAWDA WOJOWNIKA: WOJOWNIK TRWA PRZY INNYCH WOJOWNIKACH
IV PRAWDA WOJOWNIKA: WOJOWNIK MA ZDROWY STOSUNEK DO RZECZY I PRACY


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *